napływać


napływać
napływać {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. 3. os ndk VIIIa, napływaća {{/stl_8}}– napłynąć {{/stl_13}}{{stl_8}}dk IVa, napływaćnie, napływaćnął {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o cieczach: płynąc, gromadzić się w jakimś miejscu, wlewać się do czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Woda z roztopów napływa do rzek. Woda podskórna napłynęła do wykopu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o substancjach lotnych: wlatywać, przedostawać się gdzieś, docierać gdzieś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Napływa ciepłe powietrze od wschodu. Napłynął zimny front atmosferyczny. (TV) {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przybywać gdzieś tłumnie; gromadzić się gdzieś w dużej liczbie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Na wystawę napływały tłumy zwiedzających. Napłynęła nowa fala uchodźców. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'docierać do kogoś, być dostarczanym do kogoś (najczęściej w dużych ilościach) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Codziennie napływają do niego stosy listów i kartek od wielbicieli jego śpiewu. Pieniądze lada dzień napłyną na konto. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o stanach psychicznych: ogarniać, nawiedzać kogoś, rodzić się w czyjejś świadomości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Do głowy napływały mu samobójcze myśli. Napłynęły wspomnienia z dzieciństwa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o krwi, łzach: nabiegać, nabrzmiewać, napełniać się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Twarz ze złości napłynęła mu krwią. Na samo wspomnienie tej tragedii oczy napływają jej łzami. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • napływać — Krew napływa komuś do twarzy zob. krew 14 …   Słownik frazeologiczny

  • napływać — → napłynąć …   Słownik języka polskiego

  • pociągać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, pociągaćam, pociągaća, pociągaćają, pociągaćany {{/stl 8}}– pociągnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, pociągaćnę, pociągaćnie, pociągaćgnij, pociągaćnął, pociągaćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • młody — 1. Być wiecznie młodym a) «zachowywać młodość, nie starzeć się duchowo»: Znam ludzi wiecznie młodych. Józef Czapski miał 85 lat, a kiedy z nim rozmawiałem, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że siedzę obok młodzieniaszka. Viva 23/2000. b) «w… …   Słownik frazeologiczny

  • cisnąć — Va, cisnąćnę, ciśniesz, ciśnij, cisnąćnął, cisnąćnęła, cisnąćnęli, ciśnięty (ciśniony) 1. dk → ciskać 2. dk «wyrzucić coś, pozbyć się czegoś» Ciśnij ten łach i kup sobie coś nowego. 3. ndk «wywierać nacisk, napierać na coś; gnieść, tłoczyć,… …   Słownik języka polskiego

  • napłynąć — dk Vb, napłynąćnę, napłynąćniesz, napłynąćpłyń, napłynąćnął, napłynąćnęła, napłynąćnęli, napłynąćnąwszy napływać ndk I, napłynąćam, napłynąćasz, napłynąćają, napłynąćaj, napłynąćał 1. «o cieczach: cieknąc zebrać się gdzieś, wlać się do czegoś, na …   Słownik języka polskiego

  • pchać — ndk I, pcham, pchasz, pchają, pchaj, pchał, pchany pchnąć dk Va, pchnę, pchniesz, pchnij, pchnął, pchnęła, pchnęli, pchnięty, pchnąwszy 1. «posuwać coś, rzadziej kogoś przed sobą; napierając na coś przesuwać» Pchać taczki, wózek. Pchnąć drzwi.… …   Słownik języka polskiego

  • mrowienie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} uczucie, jakby po ciele chodziły mrówki lub ktoś wbijał szpilki; występuje wtedy, gdy do zdrętwiałej wcześniej kończyny zaczyna napływać krew : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odczuwać mrowienie w nodze …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nachodzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, nachodzićdzę, nachodzićdzi, nachodzićchodź, nachodzićdzony {{/stl 8}}– najść {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXd, nachodzićjdę, nachodzićjdzie, najdź, naszedł, naszła, naszli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • napłynąć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}napływać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień